Tất cả đáp án vấn đáp trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile chính xác nhất

Tham gia Vấn Đáp Ngày trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile vừa nhận được nhiều phần thưởng trong game vừa giúp bạn trang bị nhiều kiến thức trên con đường hành tẩu giang hồ của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tham gia Vấn Đáp và tất cả đáp án Vấn Đáp trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile giúp bạn trả lời các câu hỏi chính xác.

đáp án vấn đáp trong vltk 1 mobile

1.Điều kiện và tham gia hoạt động Vấn Đáp Ngày

Thời gian: Cả ngày.

Điều kiện tham gia:

 • Nhân vật cấp 15 trở lên.
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần.

Phần thưởng: Trả lời Vấn Đáp được thưởng EXP. Trả lời đúng hay sai đều nhận được EXP nhưng trả lời đúng sẽ nhận được nhiều EXP hơn. Trả lời đủ 10 câu sẽ nhận được phần thưởng hoàn thành.

2.Cách để tham gia hoạt động Vấn Đáp Ngày

Mở giao diện Hoạt Động > chọn Nhiệm Vụ Dã Tẩu > Vào mục Cá Nhân > Chọn Vấn Đáp Ngày > Nhấp Tham Gia. Sau đó nhân vật của bạn sẽ di chuyển đến chỗ của Chương Đăng Cung Nữ để tham gia hoạt động Vấn Đáp.

Vấn đáp ngày vltk 1 mobile

Xem thêm: Cách tăng điểm Thiếu Lâm VLTK 1 Mobile

3.Đáp án Vấn Đáp Ngày Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Câu 1: Môn chủ Đường Môn là ai

 • Đáp án: Đường Cửu

Câu 2: Bang chủ Thiên Vương Bang

 • Đáp án: Dương Anh

Câu 3: Giáo Chủ Ngũ Độc là ai

 • Đáp án: Hắc Diện Lang Quân

Câu 4: Trụ trì phái Thiếu Lâm là ai

 • Đáp án: Huyền Nhân Phương Trượng

Câu 5: Chưởng môn của Thúy Yên là ai

 • Đáp án: Doãn Hàm Yên

Câu 6: Số lần vận tiêu Long Môn Tiêu Cục mỗi ngày

 • Đáp án: 2

Câu 7: Trang bị phẩm chất cao nhất có màu gì

 • Đáp án: Hoàng Kim

Câu 8: Cần bao nhiêu Văn Cương cùng loại để ghép thành Văn Cương cao cấp

 • Đáp án: 2

Câu 9: Cần đạt cấp bao nhiêu để có thể làm nhiệm vụ Dã Tẩu

 • Đáp án: 18

Câu 10: Boss Hoàng Kim Tuyền Cơ Tử xuất hiện ở đâu

 • Đáp án: Tần Thủy Hoàng Lăng

Câu 11: Boss Hoàng Kim Cổ Bách xuất hiện ở đâu

 • Đáp án: Hoa Sơn

Câu 12: Một tổ đội tối đa có bao nhiêu thành viên

 • Đáp án: 4 thành viên

Câu 13: Tính năng Ngũ Hành Trận phải đánh bao nhiêu boss

 • Đáp án: 5

Câu 14: Cống hiến bang có công dụng gì

 • Đáp án: Tất cả đều đúng

Câu 15: Thời gian bắt đầu mở Lửa trại bang hội

 • Đáp án: 19h15

Câu 16: Kỹ năng Dịch Cân Kinh là của môn phái nào

 • Đáp án: Thiếu Lâm

Câu 17: Kỹ năng Tọa Vọng Vô Ngã là tuyệt học độc môn của môn phái nào

 • Đáp án: Võ Đang

Câu 18: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Hỏa sẽ khắc hệ nào

 • Đáp án: Hệ Kim

Câu 19: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Mộc sẽ khắc hệ nào

 • Đáp án: Hệ Thổ

Câu 20: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Thủy sẽ khắc hệ nào

 • Đáp án: Hệ Hỏa

Câu 21: Tính năng Phong Lăng Độ có mấy bến thuyền

 • Đáp án: 3 bến

Câu 22: Cống Hiến Bang có công dụng gì

 • Đáp án: Tất cả đều đúng

Câu 23: Tẩy điểm Tiềm Năng cần tiêu hao đạo cụ gì

 • Đáp án: Tinh Hồng Bảo Thạch

Câu 24: Vật phẩm tăng 30 phút Luyện công ngoài thành (Tu Luyện x10)

 • Đáp án: Tu Luyện Đơn

Câu 25: Rung Cây Tiền sẽ nhận được tài nguyên nào

 • Đáp án: Bạc

Câu 26: Cần đặt cấp bao nhiêu để làm nhiệm vụ Dã Tẩu

 • Đáp án: 18

Câu 27: Dùng vật phẩm gì để nhận nhiều EXP hơn khi Ủy thác rời mạng

 • Đáp án: Bạch Câu Hoàn

Câu 28: Mốc thưởng Năng Động tối đa trong ngày là

 • Đáp án: 100

Câu 29: Hiệp phong luận kiếm diễn ra vào thời gian nào

 • Đáp án: Thứ năm và chủ nhật

Câu 30: Công Thành Chiến diễn ra vào ngày nào trong tuần

 • Đáp án: Thứ 3 và thứ 7

Câu 31: Ải cuối trong tính năng Vượt Ải là ải mấy

 • Đáp án: 10 ải

Câu 32: Người giao nhiệm vụ mỗi Tuần với nhiều phần thưởng hấp dẫn

 • Đáp án: Dã Tẩu

Câu 33: Mỗi ngày có bao nhiêu mốc giờ diễn ra Chiến Trường Tống Kim

 • Đáp án: 3

Câu 34: Nhân vật đầu tiên Đại Hiệp đối thoại khi Sơ Nhập Giang Hồ

 • Đáp án: Long Ngũ

Câu 35: Chưởng môn phái Võ Đang

 • Đáp án: Đạo Nhất Chân Nhân

Câu 36: Lập bang cần sở hữu tín vật nào

 • Đáp án: Nhạc Vương Kiếm

Câu 37: Vật phẩm xóa điểm PK cho nhân vật

 • Đáp án: Giấy Miễn Tội

Câu 38: Boss Hoàng Kim Đoan Mộc Duệ xuất hiện ở đâu

 • Đáp án: Điểm Thương Sơn

Câu 39: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Thổ sẽ khắc hệ nào

 • Đáp án: Hệ Thủy

Câu 40: Boss Hoàng Kim Lam Y Y xuất hiện ở đâu?

 • Đáp án: Mạc Cao Quật

Câu 41: Bộ trang bị cơ bản của nhân vật gồm mấy món

 • Đáp án: 10

Câu 42: Chưởng môn Côn Lôn là vị đạo trưởng nào

 • Đáp án: Tuyền Cơ Tử

Câu 43: Bang chủ Cái Bang là ai

 • Đáp án: Hà Nhân Ngã

Câu 44: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Kim sẽ khắc hệ nào

 • Đáp án: Hệ Mộc

Câu 45: Chưởng môn Nga Mi là ai

 • Đáp án: Thanh Hiểu Sư Thái

Câu 46: Giáo chủ Thiên Nhẫn Giáo là ai

 • Đáp án: Hoàn Nhan Hồng Liệt

Câu 47: Boss Hoàng Kim Chung Linh Tú xuất hiện ở đâu

 • Đáp án: Tiến Cúc Động

Câu 48: Số lần hoàn thành nhiệm vụ Sư Môn tối đa trong ngày

 • Đáp án: 10 lần

Câu 49: Chế tạo trang bị Hoàng Kim không thể thiếu nguyên liệu gì

 • Đáp án: Bổ Thiên Thạch

Câu 50: Số lần Truy Nã Sát Thủ tối đa trong ngày

 • Đáp án: 5 lần

Trên đây là tất cả đáp án Vấn Đáp Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ biết cách tham gia vấn đáp và trả lời được tất cả câu hỏi vấn đáp trong VLTK 1 Mobile. Nhớ theo dõi bài viết thường xuyên để cập nhật những câu hỏi mới. 

Xem thêm:


Xem thêm